Vad är en yrkesman

Anlita en yrkesman för att utföra arbetet. Så kan det låta när man pratar om till exempel installationer eller byggprojekt. Men vad är en yrkesman och hur definierar man detta? Och gäller samma saker för olika yrkesgrupper? Det ska vi titta lite närmare på i denna korta text och försöka förklara detta på ett bra sätt.

Olika nivåer av kunnande

Vad är en yrkesman? Det är en person som har tillräcklig kompetens för att utföra en viss typ av jobb. Alla yrkesmän ska ha ett yrkesbevis utfärdat av staten. En registrerad yrkesman har den lägsta typen av kompetens medan en godkänd yrkesman kan åta sig de flesta typer av jobb.

Olika yrken har olika krav

Inom sjukvården har man yrkeslegitimation som motsvarar yrkesbevis för yrkesmän. Det finns en rad andra typer av bevis för olika yrken och vad som krävs för olika yrken kan man hitta i sin helhet till exempel via konsumentverket. Kort och gott kan vi sammanfattningsvis säga att en yrkesman är en person med bevisad kompetens inom sitt valda yrke.

Murare har yrkesbevis för sitt yrke

Fråga efter yrkesbevis

När du anlitar en person för att utföra en viss typ av arbete, så som bygga ett hus eller installera el, så fråga gärna denne om ett yrkesbevis för att vara säker på att du har att göra med en kvalificerad person som har rätt kompetens för att utföra det arbetet som denne förväntas att utföra. Detta för både personens, och din egen säkerhet.