Att utbilda sig till rörmokare

En rörmokare, eller VVS-montör, är en fackman som installerar och lagar VVS-anläggningar i byggnader. VVS står för ventilation, värme och sanitet. Man kan utbilda sig till rörmokare genom olika utbildningar i hela landet. Många som utbildar sig till rörmokare läser tre år på gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, tidigare kallat energiprogrammet, med inriktningen VVS. Kommer man istället på senare i livet att man vill utbilda sig till rörmokare finns ett flertal olika YH, yrkeshögskoleutbildningar, och vuxenutbildningar på komvux, som man kan ansöka till. Utbildningen kan ibland också kallas för exempelvis driftingenjör eller teknisk förvaltare.

Vad gör en rörmokare?

En yrkesverksam inom VVS arbetar i byggindustrin och dess tekniska system, som man planerar och utför. VVS innefattar olika system för avlopp och vattenförsörjning i fastigheter, system som styr och övervakar dessa, samt kontroll av klimat inomhus. En rörmokare arbetar med viktiga delar såsom energiförsörjning med vattenburna system för exempelvis uppvärmning, samt distributionen för tappvatten. Om detta är något man skulle vilja arbeta med, kan man utbilda sig till rörmokare.

Det finns även andra arbetsområden som räknas in i VVS-montörs arbete, såsom gaser inom industrier och sjukhus, tryckluftssystem, samt brandskyddssystem med vattensprinklers. Vanligtvis förknippar man yrket rörmokare med sanitet, vilket omfattar olika system för hantering av gaser och vätskor. Yrket innebär att man arbetar med att dra avlopps- och vattenledningar till och i hus. Detta innefattar allt från kranar till anslutningar för vattenburna värmesystem och värmepumpar. Det är ett arbete med varierande arbetsuppgifter.

Olika typer av utbildningar

Många gånger i livet vet man inte vad man vill arbeta med. Känner man det är dags att skola om sig för att arbeta med ventilation, sanitet och värme, kan man utbilda sig till rörmokare. För att få behörighet som rörmokare krävs en utbildning. Oftast betecknas utbildningarna som VVS-montör och de finns på ett flertal orter i Sverige. Det finns både gymnasieutbildningar och YH-utbildningar som ger dig behörighet inom yrket.

Det krävs över 800 timmars praktik för att få full behörighet. Denna praktik sker i omgångar och det tar cirka två år för att få en examen i yrket. Man kan få ett yrkesbevis genom att arbeta som lärling, det tar cirka fem år och innefattar också 16 veckors teori. Många som är utbildade rörmokare eller VVS-montörer är anslutna i VVS Installatörerna, det är en svensk organisation som certifierar just rörmokare. För att bli en certifierad rörmokare behövs minst 8 500 timmars lärlingstid.

Arbeta som rörmokare

Utbilda dig till rörmokare

Rörmokare kan vara ett varierande yrke, och man kan utbilda sig efter gymnasietiden på olika utbildningar i Sverige. Ofta tänker man att en rörmokare ligger under vasken och löser proppar, men det är så mycket mer än så. Gillar man vatten, dess funktion och installation är VVS-montör ett arbete som passar bra. Tycker man att arbeta med andra kan man jobba på ett bygge, eller så arbetar man med service där man oftast är ensam på arbetsplatsen.