Framtidsjobbet rörmokare

En rörmokare eller VVS-montör som de oftast kallas idag, är en fackman som installerar och lagar VVS-anläggningar i hem och hus. För att arbeta som VVS-montör måste man gå tre år på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram med inriktning mot VVS. Efter cirka två år som lärling görs ett gesällprov för att få en yrkesexamen.

Vad gör en rörmokare?

VVS står för ventilation, värme, och sanitet. VVS betecknar både ett område inom byggindustrin samt de tekniska system som projekteras, planeras och utförs inom branschen. Yrket innebär att man arbetar med system för avlopp i olika typer av hus, vattenförsörjningen och dess styr- och övervakningssystem, samt för kontrollen av inomhusklimatet.

Framtidsutsikter för rörmokaren

VVS-branschen är en mycket framgångsrik bransch där det finns goda möjligheter att få jobb efter gymnasieutbildningen eller efter en så kallad yrkesförberedande utbildning. Det finns arbetsmöjligheter över hela landet samt en stor variation av arbetsuppgifter och yrken inom branschen. Det finns även möjlighet att vidareutvecklas och göra karriär för den som vill ta steget längre.

Rörmokare är ett framtidsyrke

Då yrket innebär att man arbetar med system för avlopp i olika typer av hus, vattenförsörjningen och dess styr- och övervakningssystem, samt för kontrollen av inomhusklimatet. Läser man detta förstår man att rörmokare är ett arbete med goda framtidsutsikter då människor alltid kommer att bygga nya hus och de befintliga måste underhållas. Att man även kan göra karriär är ett stort plus.