Utbilda sig till arborist

En arborist är en person som är specialiserad inom trädvård. I yrket vårdar man träd i bebyggda miljöer såsom i trädgårdar, städer och tätorter. Arborister arbetar med att se till att träd är vackra, problemfria och säkra, allt för att de skall kunna leva länge. De som jobbar med att beskära och ta hand om träd kan även kallas för till exempel trädvårdare, beroende på den kompetensnivå personen har.

Hur blir man arborist?

Vill man utbilda sig till arborist finns YH-utbildningar, en yrkeshögskoleutbildning, som ger den kunskap och kompetens som behövs i arbetet. Studierna kombinerar praktik och teori, vilket gör att man får användbara kunskaper som gör en redo för arbetet med att ta hand om träd i olika typer av miljöer. Du kan när du utbildat dig välja olika typer av yrkesroller.

Praktiskt lärande i utbildningen

När man läser till arborist får man med hjälp av behöriga lärare lära sig om exempelvis trädfysiologi, användningen av trädvårdsmaskiner och klättringsteknik. Man kan också få kunskaper i ledarskap och eget företagande. Under din studietid har du tillgång till skolans resurser och lokaler. Det bör bland annat finnas övningssalar, växthus, odlingsmark, parkområden, samt de maskiner och den utrustning som är relevant att lära sig hantera i utbildningen. Delar av studierna sker i arbetslivet genom LIA (Lärande i Arbete).

Arbeta som arborist och ta hand om träd

Arbetet som arborist

När man läst till arborist får man en så kallad kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Man blir alltså specialiserad inom trädvård. Eftersom teoretiska studier kombineras med praktiska inslag går det att välja vad man senare vill arbeta med. Exempelvis kan man arbeta som klättrande arborist, vilka jobbar en del fysiskt eller så arbetar man som konsult med rådgivning gällande trädvård. Det är även möjligt att arbeta som parkförvaltare, skogsvaktare, kyrkogårdsförman, eller starta eget företag.