Yrkesfiskareutbildning

En yrkesfiskare har väldigt varierande arbetsuppgifter, vissa kan vara fysiskt krävande. Det är ett rörligt arbete, där man vistas utomhus i alla typer av väderförhållanden, under årets alla olika årstider. Många yrkesfiskare har egna företag och de arbetsuppgifter man har som fiskare beror på vilken typ av fiske man har inriktat sig på, samt storlek på besättning och båt.

Hur utbildar man sig till fiskare?

Många av de som är verksamma inom fiske har ingen utbildning. Vanligtvis går yrket i arv inom familjen. Yrkesfiskare som har egna företag har oftast börjat att arbeta som medhjälpare på olika typer av fiskefartyg. Det finns några krav på dem som skall arbeta som yrkesfiskare. Man måste bland annat genomgå en säkerhetsutbildning som är obligatorisk, samt rekommenderas det att man ha kunskaper om internationella och nationella överenskommelser gällande fiskeregler.

En yrkesfiskares arbete

Som yrkesfiskare kan man arbeta med exempelvis havs-, kust- och insjöfiske. Havsfiske bedrivs på stora båtar utrustade med vad eller trål. Vid insjö- och kustfiske används mindre båtar med en liten besättning. Oftast sorteras och packas fisken direkt ute till havs eller sjöss som sedan i hamnen levereras till uppköpare. Man måste ta väl hand om båt och fångstredskap, och inför varje tur måste man förbereda mat och vatten, fylla på bränsle och bära ombord redskap och fisklådor.

Arbeta som yrkesfiskare

För dig som tycker om att fiska

Det finns ingen utbildning för att bli just yrkesfiskare. Men kanske känner du någon som arbetar på en båt där du kan få lära dig yrket? Det är ett fysiskt arbete där man måste vara på vattnet i alla typer av väder och årstider. Det finns regler en fiskare måste ha kunskaper om och en obligatorisk säkerhetsutbildning skall hjälpa dig till ett säkert och hållbart fiske.