Utbilda sig till snickare som vuxen

En snickare är en hantverkare som arbetar med snickerier, alltså arbete i trä. En snickare kan arbeta inom ett flertal olika områden. Vanligtvis skiljer man på byggnadssnickeri, vilket innefattar husbyggen, takläggning och andra typer av grövre snickerier, och finsnickeri som mer är inriktat på inrednings- och möbelsnickeri. Snickaryrket passar den som är händig, gillar fysiskt arbete, är kreativ och som tycker om att arbeta i varierade miljöer. Du skall som snickare ha ett öga för detaljer, samt ha god kunskap om det arbete som skall utföras.

Utbilda dig till snickare

Vet man redan när man skall börja gymnasiet att man vill bli snickare kan man exempelvis läsa Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot husbyggnad. Det är en linje på tre år där man även har praktik för att lära sig de praktiska bitarna. Kommer man på senare i livet kommer på att man vill utbilda sig till snickare som vuxen finns det olika typer av utbildningar att välja på över hela landet.

För att utbilda sig till snickare kan man studera på vuxenutbildningens bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot husbyggnad. Efter utbildningen får du arbeta som lärling under cirka två år för att sedan göra ett yrkesteoretiskt prov. Efter att du fått godkänt resultat på provet får du ett yrkesbevis som just träarbetare. Du kan även gå en företagsförlagd utbildning där man blir anställd som lärling och läser teorin på distans genom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Man kan också utbilda sig hos en privat utbildare. Det finns många olika vägar att välja mellan, beroende vad som passar en bäst.

Vad gör en snickare?

Snickare utför ett ett hantverk som lämpar sig bäst för professionella yrkesmän. Ofta är det ett fysiskt ansträngande arbete som kräver god fysik. Det förekommer att man arbetar på höga höjder och måste alltid se till en rad olika säkerhetsåtgärder. Jobbet som snickare passar dem som gillar att arbeta självständigt och fritt. Det är positivt om man är geografiskt anpassningsbar så byggen ofta är på olika platser. Arbetar man som snickare kan man välja olika inriktningar, exempelvis finsnickare eller byggnadssnickare.

Som snickare kan man arbeta inom ett flertal olika områden. Man kan inrikta sig mot en särskild syssla man är extra intresserad av. Man kan exempelvis inrikta sig mot finsnickeri, då tillverkar man intarsia eller möbler,intarsia betyder att man dekorerar träytor. En maskinsnickare å andra sidan, tillverkar trapport, dörrar, fönster och köksinredning. Arbetar man som byggnadssnickare hanterar man grövre träarbeten, till exempel genom att montera inredning eller bygga hus. Eller så arbetar man med båtbyggeri, då inreder man och bygger träbåtar.

En snickare har varierande arbetsuppgifter

Framtidsutsikter och lön

Snickeri- och byggbranschen har drabbats av den rådande lågkonjunkturen, och är i dagsläget en bransch med hård konkurrens om arbetena. Antal arbetslösa snickare har ökat kraftigt under de senaste åren, dock är arbetslösheten lägre inom yrket om man jämför med den genomsnittliga arbetslösheten i landet. Man ser en förändring i hur arbetsmarknaden kommer att se ut inom en snar framtid. Medellönen för ett arbete inom bygg och anläggning ligger på mellan 24 000 – 28 000 kronor i månaden.