Utbilda sig till snickare efter gymnasiet

En snickare är en typ av hantverkare som arbetar inom olika områden med trä, yrket kallas också för träarbetare. När man arbetar som snickare kan man arbeta inom ett flertal olika områden, med allt från mindre sniderier till stora byggprojekt. Ofta arbetar en snickare med att uppföra nya byggnader, lägga grunden till hustak, inredning, och konstruktioner. Arbetar man som snickare utgår man från riktningar när man skall utföra ett arbete, och när det gäller nybyggen handlar det i dagsläget ofta om att man monterar ihop färdiga byggsatser från olika husleverantörer. Yrket passar de som gillar fysiskt arbete, är kreativ, händig, och som gillar att arbeta i varierande miljöer. Många vet inte att man även efter gymnasiet kan utbilda sig som snickare.

Bli en professionell yrkesman

Snickeri är ett hantverk som bara skall utföras av professionella yrkesmän. För att utbilda sig som snickare kan man gå en gymnasial utbildning, men om man senare i livet kommer på, efter sin skoltid att man vill utbilda sig till snickare finns det olika vuxenutbildningar att välja på. Du kan exempelvis läsa vuxenutbildningens bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot husbyggnad. Efter denna typ av utbildning får man sedan arbeta som lärling i cirka två år, för att sedan göra ett yrkesteoretiskt prov. När man får godkänt resultat på detta prov får man ett yrkesbevis som just träarbetare, och kan börja arbeta som snickare.

Alternativt om man kanske redan har en fot inne på ett byggföretag, finns det möjlighet att gå som lärling genom en så kallad företagsförlagd utbildning. Under denna typ av utbildning blir man anställd som lärling, och läser den teoretiska biten på distans via Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Det finns företagsförlagda utbildningar som erbjuder utbildning för antingen ett eller flera företag som ligger inom samma region eller finns inom ett nätverk. Det går även att utbilda sig till snickare genom att via privata utbildare lära sig yrket. Det finns alltså olika vägar att gå om man vill bli snickare efter gymnasiet.

Vem passar att arbeta som snickare?

Arbetet som snickare är ofta fysiskt ansträngande och kräver därför en god fysik. Ibland sker arbetet på höga höjder vilket gör att man måste följa en hel del säkerhetsåtgärder. Gillar man att arbeta fritt och självständigt, samt är geografiskt anpassningsbar kan snickaryrket passa bra. Många gånger sker arbetet på olika platser, vilket innebär att man arbetar med olika projekt. Den ena dagen behöver inte vara den andra lik. Det är viktigt att ha god kunskap om hur arbetet skall utföras och ha ett bra öga för detaljer. Då man under sitt liv som kanske hemmasnickare känner att det är ett yrke som skulle passa, kan man utbilda sig till snickare efter gymnasiet.

Det finns olika karriärvägar att välja som snickare, det finns möjlighet att inrikta sitt arbete i den riktning man finner mest intressant. Man kan exempelvis välja finsnickeri som inriktning, då tillverkar man intarsia eller möbler. Intarsia innebär att man dekorerar träytor, ett sinne för detaljer är då av stor vikt. Byggnadssnickare å andra sidan arbetar med mycket grövre arbeten inom trä, såsom att montera inredning eller bygga hus. Alternativt väljer man att bli maskinsnickare som tillverkar dörrar, fönster, köksinredning och trappor. Det finns även snickare som arbetar som båtbyggare, då bygger man och inreder olika sorters träbåtar.

Byta karriär? Utbilda sig till snickare efter gymnasiet

Vill man utbilda sig till snickare efter gymnasiet bör man ha i åtanke att snickeri- och byggbranschen under senare års tid av lågkonjunktur har drabbats hårt. I nuläget är det hård konkurrens om jobben, och arbetslösheten inom branschen har ökat under de senaste åren. Positivt är dock att arbetslösheten inom snickaryrket faktiskt är lägre än genomsnittlig arbetslöshet i landet. Arbetsmarknaden har börjat skifta och man tror att en förändring kommer att ske inom de kommande fem – tio åren, vilket innebär att utsikterna på arbetsmarknaden kommer att stabiliseras för byggnadsträarbetare.

Hur är utbildningen upplagd?

Det finns exempelvis lärlingsutbildningar till byggnadsarbetare med inriktning mot trä, som pågår under 15 månader. Cirka 70 % av den tid du utbildar dig sker då på ett byggföretag och de resterande 30 % sker genom teoretiska studier med en lärare i ett klassrum. Denna typ av utbildning är studiemedelsberättigande, vilket gör att du inte behöver oroa dig för din inkomst under studietiden, och du får gymnasiebetyg i de kurser inom bygg som krävs för att få ett jobb inom yrket. Utbildningens första del, under cirka fyra veckor, är en introduktion där man får bekanta sig med branschen i stort och olika typer av inriktningar. Enklare praktiska övningar, grundläggande teori och studiebesök skall ge dig en introduktion till utbildningen.

Exempel på kurser som kan ingå i vuxenutbildningens bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot husbyggnad är: orienteringskurs, husbyggnad, husbyggnadsprocessen, husbyggnad och ombyggnad, stommar, beklädnad och montage. En bredd i utbildningen gör att man som student kan välja vilken typ av inriktning som intresserar en mest. Det är också möjligt att läsa en folkskoleutbildning inom möbelhantverk som pågår under ett år. Där lär man sig möbelsnickeri och möbelhantverk. De som väljer att utbilda sig till snickare efter gymnasiet kan förvänta sig att få ett jobb inom en snar framtid från att utbildningen är färdig. Kanske har du redan kontakter som gjort att du sökt en utbildning som snickare, för att sedan ta ett arbete anpassat för dig.

Varför utbilda sig till snickare?

Om du är en noggrann och samarbetsvillig person, som vill ha ett varierande fysiskt yrke kan du passa bra som snickare. Det är positivt om du är kreativ och händig. Det är en variation mellan teori och praktik, vilket gör att alla kan klara av utbildningen. Genom att utbilda dig till snickare får du en användbar och tydlig yrkeskompetens som i framtiden kommer att efterfrågas allt mer. Som snickare kan man arbeta med allt från husbyggen till möbler, vilket gör att det är ett varierande yrke. Medellönen ligger i dagläget på runt 25 000 kronor, med en liten skillnad mellan de olika landsdelarna vilket gör att du antagligen inte behöver flytta för ett jobb. Löneläget skiljer sig mellan olika sektorer.

Gillar du trä? Utbilda dig till snickare